onsdag 1 april 2009

Psykoterapeututbildningar: 38% håller inte måttet

Går det åt rätt håll?
Högskoleverket utvärderade 2007 psykoterapeututbildningarna i Sverige 14 av 18 utbildningar med examensrätt ifrågasattes. Högskoleverket föreslog i november förra året att 7 utbildningar skulle mista sin examensrätt, länk. Det är 38% av utbildningarna. Jag tycker att det är skrämmande.
Regeringen har nu fattat beslutet att 7 utbildningar verkligen mister examensrätten, länk

Det är bra att man garanterar att utbildningar i psykoterapi har en viss garanterad kvalitet. Å andra sidan visar studier från SBU, Statens Beredning för medicinsk utvärdering att det inte är den psykoterapeutiska metoden som av gör effekten av terapi. Det är relationen mellan terapeut och klient. Det är tänkvärt. Det är sannolikt så att fler psykoterapeututbildningar med fokus på detta behövs för att skapa kvalitet.

Den tysta terapeuten borde bytas ut mot den interaktiva. Annars skapar man ingen relation som helar.

Man får hoppas att regeringens utredningen tar det stora greppet över dessa frågor. 

Dessutom borde EUs tjänstedirektiv gälla även psykoterapeuter. Olika länder i EU godkänner olika typer av utbildningar. Själv har jag en Norsk gestaltterapeututbildning, den gäller i några av EUs länder, men inte i alla. Lite märkligt kan man tycka.

Inga kommentarer: