tisdag 22 juli 2008

Vad kostar en EU parlamentariker?

Politiker beskyller ofta näringslivsföreträdare för att inte vara transparenta dvs genomsiktliga.
Detta gäller framförallt för chefers och styrelseledamöters ersättningar. Hur förhåller det sig då med politikerna i vårt EU parlament?
Uppgifterna är inte helt lätta att få fram. 
När jag var i kontakt med regeringens EU upplysning hade de ungefärliga uppgifter och förmodligen en del från 2007. 
Var skulle man annars acceptera att ersättningsuppgifterna inte var uppdaterade? Nåväl, så är det i EU

Det här är vad en EU parlamentariker kostar
En svensk EU parlamentariker har en månadsersättning på 59.200 kronor, detsamma som en riksdagsman. Från årsskiftet kommer ersättningen att höjas till  7.333 Euro, motsvarande cirka 69.500 kronor per månad. I dag beskattas ersättningen i sin helhet i Sverige. Från årsskiftet kommer EU att dra en skatt på 20%. Det finns en möjlighet att Sverige också kommer att beskatta denna ersättning. Hur det blir med det är ännu så länge inte klart.

Till den personliga ersättningen kommer  ett antal skattefria kostnadsersättningar.

Den första är en allmän kostnadsersättning på 4.ooo  Euro, motsvarande 37.880 kronor per månad. 

Den andra är en resekostnadsersättning som parlamentsledmoten får om han visar upp en biljett. Ersättningen är schblonmässig och motsvarar vad en ombokningsbar biljett kostar. I de flesta fall vad vi kallar för en businessklassbiljett. En sådan tur och retur kostar mellan 10 och 11.000 kronor. Om man i stället väljer en icke ombokningsbar biljett kan man klara sig undan med cirka 2.000 kronor dvs en möjlig vinst på 8.000 kronor per vecka.

Parlamentsledamoten har rätt till en sån ersättning per vecka då parlamentet sammanträder. EU parlamentet sammanträder vanligtvis  42 veckor per år.

Den tredje är traktamenten.
När ledamoten är närvarande i parlamentet får han eller hon ett traktamente på 280 Euro per dygn, motsvarande 2.650 kronor. För att få detta måste ledamoten vara med på alla omröstningar annars blir traktamentet hälften. Parlamentet brukar sammanträda cirka 160 dagar per år.

Den fjärde ersättningen är för att sköta sin basservice, som att ha en assistent får ledamoten max 16.900 Euro per månad, motsvarande 202.800 kronor i månaden.

Den femte ersättningen är resebidrag. En ledamot rätt att göra resor utanför EU som är relaterade till uppdraget för max 4.ooo Euro, motsvarande 37 880 kronor per år.

Till detta kommer pensioner, avgångsvederlag och livförsäkringar, sjukförsäkringar för ledamoten. Maximal pension uppnås efter 10 år, dvs två perioder.

Det är märkligt att detta inte finns tydligt redovisat på ett ställe så att alla som vill kan ta del av det. Finland är har mycket bättre och mera lättillgänglig information än vad Sverige har om detta.

En EU parlamentariker kostar i direkta kostnader ca 4 miljoner kronor per år. Om vi inkluderar kostnader för pensioner och sjukförsäkringar ökar kostnaden med några hundra tusen kronor per år. 

Jag vill egentligen inte kverulera över storleken på kostnaden. Det som är allvarligt är att det inte är lätt att få tag i de här uppgifterna. Det saknas transparens. Medborgarna har svårare än vad de borde att syna korten.

Den andra invändningen är allvarligare. 
Vad får vi för pengarna? Vad gör EU-parlamentarikerna? 
Hemsidorna till EU parlamentarikerna är inte några under av klarhet och enkelhet. Parlamentarikerna är inte speciellt aktiva att föra ut vad de gör eller åstadkommer heller. Där kanske den största bristen ligger. 
Hur många av den 19 EU parlamentarikerna kan du namnet på?

Nästa invändning är hur parlamentsarbetet är organiserat. Det är i vart fall inte till för att Europas folk ska vara intresserade av att följa arbetet. Det är än verkligt stor brist.
Här krävs reformer. 
Inga kommentarer: