tisdag 26 augusti 2008

En glad nyhet från EU

En glad nyhet förmedlar Politikerbloggen som meddelar att EU parlamentet inte kan mötas i Strasbourg på ett tag. 
Skälet är att delar av taket har ramlat in. Detta beror inte på att Irland röstade nej till Lissabonfördraget. Skälet lär vara helt relaterat till byggnadens konstruktion.

Så parlamentet får nu så vackert sammanträda i Bryssel. Nu blir tingen som man önskar dem. Sammanträde på en plats och minskade kostnader för flytt. Om parlamentet är klokt permanentar man denna lösning och sammanträder bara i Bryssel framöver. Det skulle höja aktierna för EU parlamentet högst betydligt. 

Parlamentets pendlande mellan Strasbourg och Bryssel ger inga positiva demokratiska effekter. Den kostar bara pengar. 

Inga kommentarer: