onsdag 13 augusti 2008

Johan Ingerö och Nordstream

Den vanligtvis sansade och välmöblerade Johan Ingerö har blandat ihop begreppen. 
Han kräver att regeringen måste agera mot Nordstream. Underligt av en marknadsliberal.
Saken är den att det Schweiziska företaget Nordstream ägt av ryska Gazprom, tyska Eon och en Nederländsk aktör vill dra en gaspipeline i Östersjön. Inte den första utan en bland många.

Företaget har rätten på sin sida och enligt den sk Esbo konventionen kommer man med "intill visshet gränsande sannolikhet" att få tillstånd för bygget. Ledningen går på Svensk ekonomisk zon, men inte på Svenskt territorialvatten. 

Jag kan hålla med Johan Ingerö om att det vore önskvärt att Gazprom privatiserades helt och hållet. I rättvisans namn är det många andra europeiska gas- och oljeleverantörer som då också skulle privatiseras helt och hållet. En bra start vore om Norge startade med Statoil-Hydro, men det talar inte Ingerö någonting om.

När kol- och stålunionen bildades var ett av de tyngsta argumenten att den man handlar med krigar man inte med. 
Ökad frihandel minskar krigsrisken. Gasledningen i Östersjön främjar handeln. Det är bra. 
Det skapar mer avspänning än aldrig så många deklarationer mellan politiker om fred och samarbete. Miljöperspektivet är överspelat eftersom det finns en ganska tydligt formulerad konvention om det som inte ger någon reell möjlighet till ett nej.

Kriget i Georgien förtjänar att fördömas i kraftiga ordalag, men bestraffningar genom att fördröja Nordstreams ledning försurar bara handelsförbindelserna. Dessutom  blir Ryssland blir en allt viktigare handelspartner. I utvecklingen av handeln ligger avspänningen. 
Låt oss slå vakt om det. 

Inga kommentarer: