tisdag 26 augusti 2008

USAs inflation

Inflation i USA har fått Federal Reserve (riksbanken) att hålla beredskap för höjda räntor.

I juli steg konsumentpriserna med 5,6% den högsta ökningen sedan 1991. Producentpriserna steg med hela 9,8%. Den högsta ökningen sedan 1981. Det verkar nu som om man är klar över att det verkligen är höjda råvaru- och energipriser som är den allt överskuggande orsaken till detta.

Enligt  tidningen the Economists senaste nummer så har timönerna ökat med bara 3,4% de senaste 12 månaderna. Rensat för inflation har timlönerna faktiskt sjunkit med 2% under samma period.

Någon lönespiral har Amerika inte sett hittills och med tanke på stigande arbetslöshet, svagare ekonomisk utveckling så verkar risken låg framöver också. 
Det verkar faktiskt som den högre inflationsnivån inte permanentas just nu. 
Ytterligare räntehöjningarna får säkert vänta till efter årsskiftet i USA. 

Inga kommentarer: