fredag 15 februari 2013

Finns det något kryphål för att komma in i kommunfullmäktige ?

Hänt i Värmdö

Bloggen har fått del av följande diarieförda korrespondens från kommunarkivet Värmdö.
Ibland kan man undra hur politiska partier tänker.
Från:Lena Blixt
Till:Johan Ståhl
Datum:2013-02-12 16:25
Ärende:Sv: Fråga
Hej Johan
Jag känner inte till något undantag till bosättningskravet för ledamöter i KF. Förvaltningen har den uppfattningen att samtliga har att hålla sig till lagen och ordförande måste därför vara bosatt i kommunen för att kunna vara valbar.
Med vänlig hälsning
Lena Blixt

Från:Johan Ståhl<carl.johan.stahl@gmail.com>
Till:<lena.blixt@varmdo.se>
Datum:2013-02-12 14:36
Ärende:Fråga

Hej,

Jag är politisk sekreterare i VärmdöCentern och har en fråga till dig. Jag har fått rådet att vända mig till kommunjuristen för att reda ut begreppen. Men kommunjuristen är mammaledig, så jag har ingenstans att vända mig. Jag hoppas du kan svara på min fråga.
Vi har en kretsordförande, som tidigare bodde på Fågelbro Säteri, men numera bor temporärt på Lidingö.(Men han sitter inte i kommunfullmäktige idag) Vad hans nästa adress blir är skrivet i stjärnorna, i bostadsbristens Stockholm.
Att sitta kvar, som ordförande är inget problem. Däremot att bli valbar till kommunfullmäktige. Av vad, som framgår av kommunallagen är den som är valbar till kommunfullmäktige, som har rösträtt och den som har rösträtt är mantalsskriven i kommunen.

Finns det något kryphål i lagen, så att vår ordförande kan bli valbar till kommunfullmäktige 2014?

Med vänlig hälsning

Johan Ståhl
Politisk sekreterare VärmdöCentern


Fotnot: Lena Blixt är vikarierande kommunjurist

2 kommentarer:

Kenneth sa...

Kreativitet på villovägar? Eller vad ska man kalla detta?

Stefan Mårtensson sa...

Ja, Kenneth
Man kan verkligen undra.
Det hade varit klädsamt om även politiska partier försökte hålla sig inom lagens råmärken.
Dåligt omdöme är det i vart fall