fredag 6 mars 2009

Frivillig avgift á la STIM

Jag kommenterade i en bloggpost i dag STIMS förslag till frivilliga avgifter som ett förslag från upphovsrättsindustrin, länk. Idén med frivilliga avgifter har jag inga principiella invändningar mot. Det är ett steg i rätt riktning från industrins sida. 

Däremot är IPRED lagen fortfarande lika förkastlig som den alltid har varit. Den hör inte hemma i en rättsstat. Upphovsrättindustrin ska inte kunna vara polis. Det är en exklusiv uppgift för staten. 

Att icke kommersiell nedladdning som huvudprincip ska vara tillåten är fortfarande min ståndpunkt och kommer fortsatt att vara det.

Det är ett resonemangsmässigt rätt steg att övergå från ett "pay per view" till att tänka i andra affärsmodeller. Däremot är inte förslaget en slutpunkt. Vi får ta förslaget som en inbjudan till diskussion. Det är sist och slutligen en lagstiftningsfråga hur man ska utforma upphovsrätten. Lagstiftningen måste understödja utnyttjandet de som den tekniska skapat  Dessutom måste den stödja kreativitet och utveckling. 

4 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Dessutom är det helt fel att en artist måste vara ansluten till STIM för att kunna låta ett proffsigt företag bränna en CD-skiva i en viss upplaga.

Stefan Mårtensson sa...

Det stämmer

cnab sa...

Avgiftsbeläggning à la STIM är inte alls bra - det kommer att fungera som en upphovsrättsskatt, i princip obligatorisk för alla. Direkt parallell till hur public service radio och TV finansieras i Sverige. Avgift kallas det visst, men de facto är det an apparatskatt som snart också kommer att omfattas även av datorinnehav. Acceptera INTE upphovsrättskatt!

Stefan Mårtensson sa...

Nej om den är obligatorisk är den inte ok.
Frivillig är det ok.
En upphovsrättsskatt - Absolut inte