onsdag 18 mars 2009

Offentlighetsprincipen version 2.0 är elektronisk offentlighet

Jag har tidigare varit avvaktande till Barack Obama som president. Denna grundinställning har jag inte sett någon anledning att ändra. President Obama är i liten utsträckning en liberal president, ännu så länge. Däremot är han en kvalitativt mycket bättre president än Georg Bush.

I samband med att Obamas it-chef Vivek Kundera tillfälligt har lämnat sin befattning på grund av en politiska affär blev det tydligt att det finns liberala inslag. De ligger i synen på offentlighet och transparens rapporterar Svd, länk. Det finns anledning att ge den nya administrationen en eloge för sitt försök till en mera modern syn på informationshantering och transparens.

Vivek Kundera hävdar att det offentliga allt för ofta säger sig behöva specialbyggda informationssystem.
I många fall räcker det med standardsystem. Effekten av att övergå till mer av standardsystem är att det går fortare att öka effektiviteten i den offentliga sektorn. Kostnaderna blir radikalt mindre.

Det viktigaste är dock att så mycket som möjligt av myndigheternas information ska göras tillgängligt på nätet. Skälet till detta är enkelt. Det bidrar till att sprida information och skapar ökade ekonomisk tillväxt. 

Även i Sverige är detta i hög grad tillämpbart. I och för sig har vi en offentlighetsprincip. 

Den måste förtydligas med en lagstiftning om en elektronisk offentlighetsprincip. Det räcker inte längre med att dokument finns tillgängliga i pappersform. De måste finnas tillgängliga i format som medborgarna kan tillgodogöra sig enkelt. Nätet är det forum som bäst främjar öppenhet och transparens. 

Offentlighet på papper blir i dag i många fall ett offentlighetshinder och inte som det var menat en gång. Därför måste offentlighetsprincipen utvecklas. Därför är det är dags för en offentlighetsprincip version 2.0. Den finns i det elektroniska formatet och på nätet.
Här finns det mycket att göra för att återerövra verklig öppenhet. 

Med en elektronisk offentlighetsprincip finns det många förbättringar. Här kommer några:
Det finns inga öppettider som begränsar granskning.  Det underlättar för alla att kunna granska, framförallt för bloggosfären. 

Kommuner blir skyldiga att alltid kalla till sammanträden på sin hemsida. Det går inte längre att välja vilken väg man berättar om sammanträdena. Elektronisk kungörande av beslut anger hur lång besvärstiden blir. Medborgarna behöver inte längre sväva i tvivelsmål om när besvärstiden går ut. Med en elektronisk offentlighetsprincip skapas möjlighet till en mera interaktiv samhällskritik. 

Jag tror att det med en ökad elektronisk offentlighet det dessutom skulle det varit svårare att driva igenom en del av de integritetskränkande lagar som nu sett dagens ljus. 

Andra media: Svd,

1 kommentar:

Johan Tjäder sa...

En bra idé. Det mesta är ändå digitalt nånstans på vägen numer.