söndag 8 mars 2009

Vad är en intellektuell allemansrätt?

Vad är en intellektuell allemansrätt?
Jag är inte helt säker. Här är några grundläggande tankar om vad de skulle kunna vara.Kom gärna med dina synpunkter och dina bilder

Här är ett försök till att definiera den. 

Den består i hvudsak av tre delar 
1. Att fritt kunna ta del av material och förfoga över det för privat bruk. Rätten till information, kunskap och bildning.
2.  Att fritt kunna röra sig i det virtuella rummet, internet. Intellektuell rörelsefrihet
3. Att fritt kunna vara i det virtuella rummet och ha rätt till att inte ge sig tillkänna och att inte bli registrerad där av myndigheter är jag vistas där.

En intellektuell allemansrätt innebär också följande:
Att du fritt ska kunna röra dig på internet. 
Att det ska vara möjligt för alla att vara på internet. 
Att ingen ska kunna bli avstängd från internet. 
Att du fritt kan ta del av att  typer av alla dokument, textfiler, ljudfiler och bildfiler så länge det sker för eget bruk. 
Att du själv väljer om du uppträder anonymt på internet eller med namn, så länge du inte skadar dig själv, andra eller hotar göra det i fysisk eller psykisk mening.

Alla som rör sig på internet gör det i den underförstådda kontexten att mediet är interaktivt. Det innebär att det jag gör eller framställt kan vidareutvecklas och förändras av andra och vise versa. Det är önskvärt att referera till varifrån inspiration eller idén kom i från. Däremot är det inget krav. 

Att de jag säger och det sätt jag är på internet inte registreras eller lagras av stater och dess myndigheter. 

På samma sätt som det finns en papprets brevhemlighet, finns en e-brevshemlighet. Ingen av dessa båda brevhemligheter får brytas. 

Den enda censur som finns på internet är den censur jag pålägger mig utifrån min egen privatmoral och hur jag själv önskar bli bemött av andra


4 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket vackert formulerat, är det dina egna ord eller har du utnyttjat din egen allemansrätt?

Lite skeptisk över att betrakta det som två olika brevhemligheter dock. Borde snarare kunna uttryckas som att samma hemlighet gäller analog såväl som digital korrepsondens.

Stefan Mårtensson sa...

Tack, det är mina egna ord. Jag håller med dig vad gäller brevhemligheten

Gun Svensson sa...

Nu vet i vart fall Olle Schmidt (FP) om ditt förslag. Fick ett svar på mitt mejl och då passade jag på att berätta om den debatt som inte fått något utrymme då fokus i media satts på The Pirate Bay. Han fick också veta att vi inte tycker att det är OK att regeringen tillsätter en utredning och utser ordföranden i Svenska föreningen för upphovsrätt till ensamutredare.

B i r g i t t a sa...

Intressant och lite av netikett.
Att "fritt" nyttja för eget bruk är ok om man även tar med källan i nyttjandet. Jag tycker just detta är en fin tanke. Att lära och utvecklas genom att ta del av varandras lärande och utveckling.
Den sista är jag mer kritisk till. Det tror jag inte på. Vi har för många som ägnar sig åt avarter vilker antagligen måste minska vår integritet. vet inte hur dessa annars ska kunna fångas in utan att fler blir drabbade av deras frmfart. (Tänker på terrorister i olika rang samt pedofiler ..)