måndag 30 mars 2009

Nätverket Svart Måndag blir förening

Nätverket Svart Måndag som aktivt arbetar mot FRA-lagen har blivit en förening, länk
Man kommer att  fortsätta arbeta för en förstärkning av de medborgerliga fri och rättigheterna. Det är bra med fler föreningar som arbetar för det. Det är extra bra att man gör det genom att vara partipolitiskt obunden.

Lycka till i ert viktiga arbete!
Ni har mitt stöd.

1 kommentar:

Niklas Starow sa...

Nätverket är fortfarande obundet och kvar i den formen det alltid varit, det vi (kärnan) gjort är att skapa en "juridisk person" för att underlätta det rent administrativa runt hemsidan, ekonomin o dyl.