torsdag 19 mars 2009

Teledatalagring strider mot tysk grundlag

Den outtröttlige Mark Klamberg förmedlar att den tyska författningsdomstolen har förklarat att teledatalagringsdirektivet strider mot artikel 8 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, länk.

Detta gör att det borde bli omöjligt att införa direktivet i Sverige.
Man känner liberala vingslag.

5 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Liberala vingslag från Tyskland, ja.
Men når de Sverige?
I Sverige verkar ju regeringen sitta helt isolerad från till och med den svenska omvärlden.

Stefan Mårtensson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Stefan Mårtensson sa...

Vi får verkligen hoppas att de når hit

Unknown sa...

Tyvärr så förmådde ju inte den svenska grundlagsutredningen ge oss samma rättighetsskydd som i Tyskland, varför vill man inte för skydda sina medborgares fri- och rättigheter genom en författningsdomstol och en stärkt grundlag?

Varför tvingade man från borgerligt håll inte fram en författningsdomstol av tysk modell - och vad är det som gör att sossarna är så helt emot ett ökat rättighetsskydd?

Stefan Mårtensson sa...

Ja, en författningsdomstol skulle Sverige också behövs