fredag 5 mars 2010

Attendo: lönsamt eller inte?

Delvis hänt i Värmdö
En del kommuner har ingått avtal med Attendokoncernen om att driva olika typer av vårdhem. En av dem är Värmdö kommun som upphandlat driften av vårdboendet Ljung förra året. De som genomfört upphandlingen har försäkrat att detta är en stabil och lönsam företagsgrupp. När man tittar närmare på detta ser motsatsen ut att vara fallet.

Ett av skälen till varför man säger att Attendokoncernen är lönsam är att man bara tittat på en liten del av den.

Låt oss börja från början: Attendo Care AB är ett lönsamt bolag. Detta bolag ägs i sin tur av Attendo Holding AB. Detta är också ett lönsamt bolag. Ägaren till Attendo Holding AB är Attendo Group AB som är ett publikt bolag. Detta senare bolag är kraftigt olösamt. Man hade 2008 ett resultat efter finansnetto på minus 153 miljoner kronor. Nu trodde de flesta att vi berättat om hela koncernstrukturen. Så är det inte. Attendo Group ägs nämligen av Attendo intressenter AB som är ett privat bolag. Detta bolag är också olönsamt. Resultatet efter finansnetto är minus 349 miljoner. Som en lättare Svensk avslutning av organisationen finns ett moderbolag som heter Attendo AB. Detta bolag äger Attendo Intressenter AB. Moderbolaget är faktiskt lönsamt. Resultet efter finansnetto är 45, miljoner kronor.

I Sverige har Attendokoncernen 5 hierakiska bolagsnivåer. Som många känner till ägs Attendo AB av Augustus Internation S.A som är ett utländskt bolag. Totalt innebär detta minst 6 hierakiska nivåer.

Att svara på frågan om Attendo är stabilt eller ej beror på vilken del man menar. Hela den Svenska koncernen med Attendo AB som moderbolag har ett negativt eget kapital på 40 miljoner kronor. Man har långfristiga skulder på 7,48 miljarder och kortfristiga skulder på 904 miljoner. Rörelseresultatet är 430 miljoner kronor. Problemet är skulderna. De gör att resultatet minskar till minus 272 miljoner efter finansnetto. Koncernen betalar cirka 700 miljoner i räntor. Det är mycket pengar. För fakturerad krona betalar koncernen 14 öre i räntor.

Skulle en liten företagare med samma proportioner vad gäller skulder accepteras i en upphandling? Låt oss leka med sifferrelationerna: 7 miljoner i räntor 70 miljoner i lån och minus 2,72 miljoner i resultat. Vi kan göra det ännu mindre 700 000 i räntor och 7 miljoner i lån och ett minusresultat på 272 000 kronor.
Skulle mindre företag som har samma relationer vad gäller skulder och resultat accepteras i en kommunal upphandling?

-Nej, jag tror inte det.
Varför accepterar man det riktigt stora bolaget?
Det är inte en helt lätt fråga att svara på.

Antagligen är ett av svaren på frågan att transparensen är för dålig. Ett annar är att de som gör upphandlingarna saknar tillräcklig kompetens för att utvärdera komplexa koncernstrukturer.Koncernredovisning för Attendokoncernen

(siffrorna från allabolag.se)

RESULTATRÄKNING

2008-122007-122007-04
Nettoomsättning (TKR)5 060 6082 497 320773 280
Rörelseresultat (TKR)430 670228 22946 733
Resultat efter finansnetto (TKR)-272 745-133 800-121 067
Årets resultat (TKR)-230 497-138 909-113 349

BALANSRÄKNING

2008-122007-122007-04
TILLGÅNGAR
Tecknat ej inbetalt kapital (TKR)000
Anläggningstillgångar (TKR)7 242 3946 808 8344 537 583
Omsättningstillgångar (TKR)1 134 928808 658580 470
Tillgångar (TKR)8 377 3227 617 4925 118 053
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
Eget kapital (TKR)-40 699380 408270 043
Minoritetsintressen (TKR)20 53876 1530
Avsättningar (TKR)13 4254 428204 459
Långfristiga skulder (TKR)7 479 2056 444 8374 026 455
Kortfristiga skulder (TKR)904 853711 666617 096
Skulder och eget kapital (TKR)8 377 3227 617 4925 118 053

NYCKELTAL

2008-122007-122007-04
Omsättning per anställd (TKR)468301112
Personalkostnader per anställd (TKR)33921382
Omsättningförändring102,64 %
Vinstmarginal9,12 %9,52 %6,37 %
Soliditet-0,49 %4,99 %5,28 %
Kassalikviditet125,43 %113,63 %94,06 %

5 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Mycket bra grävt. Medborgarjournalistik när den är som bäst!

Stefan Mårtensson sa...

Tack!

En Dolk som Spetsar frågorna sa...

Hej Stefan,
med all tydlighet har även Du visat betydelsen av saklig och korrekt information, möjligtvis borde för tydlighets skull ett organistaionsschema över koncernen visa vad det hela handlar om och det gärna med en skiss.
Bolagsadresserna är heller inte utan intresse.
Det liknar livsmedelsbranschen, sex mellanled med i stort sätt samma ägare som *skär i mellan i varje led.

Ha det
Jan Dolk

*Skär emellan = tar ut pengar.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Helt rätt Jan, det vore av intresse med mer bilder och liknande, men man kan inte heller ställa hur höga krav som helst på en vanlig medborgare. Tipsa istället valfri ekonomi-journalist:

Jag tycker Stefan gjort en bra insats, nu får proffsen ta över:
Medborgarjournalistik när den är som bäst....

:-)

Stefan Mårtensson sa...

Jag ska se om det inte går att få det ännu tydligare. Tack för er uppmuntran