lördag 27 mars 2010

Viturellt är också verkligt

En dimension av internet som har kopplingar till både min förra bloggpost, länk om internet och till det mycket tragiska fallet med den våltagna 14 åriga flickan i Bjästa är synen på internet, länk.

Hos en hel del vuxna och för den skull en del politiker ses inte internet som en del av verkligheten. Två krönikörer på Svenska Dagbladet, Martin Jönsson, länk och Anders Mildner, länk diskuterar detta.

Det finns en Paradox med ordet virtuell. Det betyder enligt uppslagsverket wikipedia följande: Virtuell bild är en term som används inom optiken och fysiken. Det är en representation av ett verkligt objekt (källa) som bildas av divergerande ljusstrålar vilka tycks uppstå från bilden, men i verkligheten inte sammanstrålar vid den positionen. En observatör som är placerad där en virtuell bild uppträder kan inte "se" bilden i verkligheten, bilden kan inte heller avbildas på en skärm i den punkten.

Exempelvis bildar en plan eller konvex spegel en virtuell bild bakom spegeln. Fastän ljusstrålarna verkar komma från en punkt bakom spegeln, sprids och existerar ljuset från källan endast framför spegeln.


Poängen är att bilden representerar ett verkligt objekt. På samma sätt är det med den virtuella verkligheten på nätet. Den beskriver en verklighet som den reella gör.

Den virtuella har bara ett annat sätt att representera den reella. Problemet är i och för sig inte nytt. Ordet i sig är en representation av något. Det är inte detsamma som fenomenet eller känslan. Det som gör den virtuella verkligheten svår för politiker och en del vuxna är att man inte kan se den där man tror att man kunde.

De fördomar, den kvinnofientlighet och det som kommit fram på internet är inte värdiga ett humant samhälle. Det borde framförallt ansvarskännande vuxna ha sett och reagerat på. Även politiker borde har reagerat på detta. Här måste vuxenvärlden svara i samma medium. Våga ta konfrontationen i den virtuella världen. Att man sedan använder de gamla medierna också är inget hinder.


Inga kommentarer: