torsdag 4 mars 2010

Regeringen levererar alternativ energi

Nu har regeringen godkänt en vindkraftspark på 1.100 vindkraftverk i Piteå kommun, länk. Parken beräknas producera mellan 8-12 TWh el per år. Det motsvarar ungefär två kärnkraftverk, länk.

Detta är en stor fjäder i hatten för det ansvariga centerstatsrådet Andreas Carlgren.

2 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst, som pitebo har jag noterat detta.
Men, samerna protesterar då det innebär att de renar de tar ner till kusten under vintern torde mista sina betesmarker... om de inte går direkt till våra trädgårdar förstås.

Och, kan du el ngn annan snabbt ge en hint om till vilket kwh-pris denna el kommer att produceras, resp säljas?

Stefan Mårtensson sa...

Jag har inte sett kalkylerna, men generellt sätt är vindenergi lönsamt, jämfört med t ex kärnkraft. Säljpriset är sannolikt aktuellt spotpris, så det är svårare att sia om