söndag 7 mars 2010

Yttrandefriheten ska vara utförarneutral

Farmor Gun i Norrtelje diskuterar yttrandefriheten i en bloggpost häromdagen, länk.
Hon citerar en nyutgiven bok från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är väl värt att återupprepa: "Ni måste tåla kritik! Ni behöver inte tåla att folk missköter sitt jobb eller struntar i arbetsplatsens regler, men ni måste tåla att de säger vad de tycker. Också om ni tycker att de har fel och tycker att de är illojala. För den som är offentligt anställd är yttrandefriheten överordnad lojaliteten.”

Självklart kan inte chefer belägga medarbetare med tystnadsplikt i den offentliga sektorn. Dessutom omfattas elever i skolan. Däremot omfattas inte medarbetare i företag eller organisationer som utför tjänster på entreprenad eller uppdrag av det offentliga. Detta senare är en brist. Det ska inte ur yttrandefrihetsrättslig synvinkel inte vara någon skillnad om verksamheten bedrivs av en kommun eller ett landsting eller av en privat. Med privat menar jag privata företag, organisationer och initiativ inom den sociala ekonomin.

Val av utförare för offentliga tjänster får inte påverka yttrandefriheten. Det är viktigt att olika utförare finns för olika offentliga tjänster, som inom skol- och omsorgsområdet. Det viktiga är att det råder lika villkor mellan offentliga och privata utförare och små och stora.

2 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Just så!

Och det större perspektivet - vem ska slå vakt om grundlagarna, som ju bl a innefattar yttrandefriheten.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/03/vem-ska-sla-vakt-om-grundlag-och.html

Stefan Mårtensson sa...

Slå vakt om grundlagarna och utveckla dem är centralt. Viktig frågeställning. Dessutom måste vi anpassa grundlagarna till den tekniska utvecklingen. Det tekniken skapat i form av ökad frihet ska skyddas.

Tack för ditt inspel!