söndag 28 mars 2010

Krånglet minskar: frivillig revision för företag.

Regering inför frivillighet med revision för småföretag, länk.
Här är förslaget i korthet.

"Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Reformen omfattar därmed 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar drygt 70 procent.

Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt och som vill välja bort revision ska enligt förslaget fatta ett beslut av den innebörden."


Andra bloggar: Värmdöbävrar


Inga kommentarer: